Klimatupprop Lunds Universitets Studenter

Lunds studenter kräver en halvering av LU:s utsläpp inom 4 år

🇬🇧 Read the petition in English

Det är dags för Lunds universitet att ta en ledande roll i omställningen mot ett hållbart samhälle inom planetens gränser. Med denna namninsamling ställer sig Lunds studenter bakom det upprop där 18 svenska forskare kräver handlingskraft av de svenska universiteten. Lunds studenter kräver minst en halvering av LU:s växthusgaser inom 4 år för att kunna leva upp till Parisavtalets mål.

Detta upprop riktar sig lika mycket till universitetsledningen som till fakultetsledningarna för att tydliggöra det ansvar ni gemensamt har för att avgöra universitetets riktning. Vi vill med uppropet också visa stöd för de studenter och medarbetare som redan engagerar sig och driver dessa frågor inom universitetets hela organisation. Vi står tillsammans!

Nedan har vi listat åtgärder som universitetet har möjlighet att genomföra redan idag. Det är tydligt att en faktisk halvering av Lunds universitets klimatavtryck inte begränsas av brist på genomförbara åtgärder eller tillgång till tekniska lösningar. Det som krävs nu är handling och ett tydligt ledarskap i omställningen.

Låt därför detta upprop vara en uppmaning till alla vid Lunds universitet att ta vår egen forskning på största allvar och vara drivande i den snabba samhällsomställning som krävs.

1. Resorna

År 2017 stod flygresorna på Lunds universitet för 94 % av de transportrelaterade koldioxidutsläppen, motsvarande 5.7 miljoner kg CO2 eller 16 000 flygresor. Detta gör dem till det obestridligt viktigaste området att angripa för snabb minskning av universitetets utsläpp!

Skapa ambitiösare åtgärdsplaner med tydliga riktlinjer för att minska de reserelaterade utsläppen. Inkludera utsläppen från inbjudna samarbetspartners i sammanställningen och uppmana till hållbara resval.

Inför interna styrmedel på utsläpp av koldioxid kopplat till resor för att gynna hållbara alternativ. Till exempel genom ett internt prispåslag på utsläpp av växthusgaser i samband med resor.

Prioritera digitala möten och ge större ekonomiskt stöd för support, utbildning och förenklad information kopplat till digitala möten enligt LU-rapporten “Resfria möten”. Detta skapar förutsättningar för personal att minska antalet resor.

Förbjud flygresor mellan Öresund, Stockholm och Göteborg, och kräv att resebyrån Egencia alltid först föreslår ett flygfritt alternativ med lägre miljöpåverkan för resor under 1000 km samt fossilfria bilar vid biluthyrning.

Minska antalet parkeringsplatser för att frigöra yta åt exempelvis grönska eller cykelparkering. Öka komforten för pendlingscyklister. Bygg omklädningsrum och cykelgarage. Större andel av cykelställen på campus bör möjliggöra ramlåsning och det bör finnas platser utformade för lastcyklar. Sätt upp laddstolpar för bilar samt skåp för säker laddning av elcykelbatteri.

2. Resursanvändningen

Mat och fika som serveras på evenemang och möten arrangerade av universitetet ska vara så klimatvänlig som möjligt. Närproducerad ekologisk mat, vegetariskt och veganskt ska premieras och undantag ska motiveras.

Ställ krav på restauranger och caféer som bedriver verksamhet i universitetets lokaler att det alltid ska finnas minst ett vegetariskt och ett veganskt alternativ. Ställ även krav på att införa pris på engångsartiklar som exempelvis muggar, bestick och matförpackningar, och i längden verka för att denna typen av produkter ska försvinna helt. Det ska finnas möjlighet att få take-away mat/dryck i medhavd behållare.

Källsortering ska finnas lättillgängligt i alla byggnader för personal och studenter. Även restauranger och caféer verksamma i anslutning till universitetet ska ha krav på sig att källsortera och bör införa åtgärder för att minska sitt matsvinn.

Utnyttja universitetets lokaler effektivt och gör fler energibesparande åtgärder.

3. Kapitalplaceringarna

Universitetets arbete för hållbara kapitalplaceringar måste tas till nästa nivå. En ambitiösare plan krävs för att divestera stiftelsefonderna eftersom de står för avsevärt större summor än de LU-fonder som redan divesterats.

Universitetet bör som stor arbetsgivare gå samman med svenska universitet och högskolor och ställa krav på divestering av pensionsfonderna.

Utred universitetets val av bank utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Det nuvarande valet, Nordea, är t.ex. enligt rapport från Fair Finance Guide lägst rankad bland de svenska storbankerna på hållbarhet.

4. “Green Office”

Trots en uppsjö av hållbarhetsinitiativ på universitetet saknas övergripande koordination och samordning mellan dessa. Idag binder Hållbarhetsforum samman och stödjer universitetets klimat-, energi- och hållbarhetsforskning, men vi behöver ett organ som innefattar hela universitetets bredd och inkluderar interna frågor. Därför, instifta ett organ bestående av både studentmedarbetare och anställda med uppgift att utvärdera, koordinera samt stödja processer, projekt och organisationer vid universitetet för att nå hållbarhetsmålen.

Ett Green Office är en plattform för hållbarhetsarbetet vid universitetet. Plattformen agerar som kontaktpunkt och stöd för såväl nya som etablerade hållbarhetsinitiativ. Styrkan i ett Green Office ligger i dess tvärsektoriella arbetsform med såväl anställda som studentmedarbetare. De anställda ger kontinuitet i hållbarhetsarbetet och studentmedarbetarna bidrar med nya perspektiv och ny energi.

Låt studenter och anställda kunna vara stolta över ett universitet i framkant som fortsatt är relevant för framtiden.