Klimatuppropet Lund

Klimatuppropet Lund var en studentdriven namninsamling riktad till Lunds Universitets ledning. Uppropet hade som ambition att påvisa det breda stöd som finns bland Lunds studenter till att universitetet tar ledning i en omställning till ett hållbart samhälle, och därmed lever som de lär. Genom en tillhörande text gavs konkreta exempel på åtgärder universitetet kan ta för att minska sina utsläpp, med ett övergripande krav på att universitetet halverar sina utsläpp inom 4 år, i enlighet med rådande forskning. En målsättning med de konkreta förslagen av att flytta den rådande diskursen från abstrakta och diffusa mål till konkreta och tydligt mätbara sådana.

Namninsamlingen var aktiv under februari 2019, och skrevs under månaden på utav 4.711 studenter vid Lunds Universitetet. Den 7 mars lämnades namninsamlingen och den tillhörande texten över till rektor Torbjörn von Schantz, vilket inledde ett mer långsiktigt samarbete mellan studenter och universitetets ledning.

Klimatuppropet skrevs av fyra studenter i nära samarbete Lunds Universitets Studentkårer, med stöd från Kuratorskollegiet och därmed Lunds nationer samt Studentlund, Akademiska föreningen och studentdrivna hållbarhetsorganisationer som Fossil Free Lund, Hållbart universitet, Lund Sustainable Engineers, och Klimatstudenterna Lund.

Vad blev resultatet?

Namninsamlingen diskuterades på hög nivå inom universitetets ledning och styrelse under våren 2019, och tycks ha öppnat upp för bredare diskussion kring universitetets hållbarhet. I flera fall har underlaget och åtgärdsförslagen legat till grund för dessa diskussioner. Konkreta effekter av arbetet kan ses i en åtgärdsplan som införts för styrelsen, att studenter numera kan få InterRail-kort för att transportera sig till sina utbytesdestinationer inom Europa samt att studenter är med i arbetet för att ta fram en ny hållbarhetsplan för universitetet. En arbetsgrupp sammansatt av engagerade studenter utgör en aktiv del i detta arbete, samtidigt som Klimatstudenterna Lund lever vidare för att driva opinion i frågan om universitets egna utsläpp och hållbarhet.

Det är vår förhoppning och ambition att arbetet nu fortsätter bedrivas på alla nivåer inom universitetet för att minska våra utsläpp och bli ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle. Vi hoppas därför att alla som är intresserade av dessa frågor också ser över sina möjligheter att bli aktiva; antingen inom sin sektion, på fakulteten, i en hållbarhetsförening, i kåren eller i Klimatstudenterna Lund. Ju fler vi är, desto större påverkan!

Tack till…

Klimatuppropet hade aldrig kunnat genomföras utan stöd från Lunds Universitets Studentkårers stöd, och ett särskilt tack till Christina Abdulahad och Alexander Nymark, ordförande och vice ordförande under verksamhetsåret 18/19. Ert engagemang och guidande händer genom studentorganisationen har verkligen varit oumbärlig.

Tack också till inspirationen och drivet från författarna till debattartikeln i DN (2018-10-28) och de forskare och anställda vid Sveriges lärosäten som outtröttligt kämpar för dessa frågor. Även uppropet startat av Klimatstudenterna SLU Uppsala var en stor inspiration, och vi vill tacka och heja på alla studenter nationellt som engagerar sig, samlade i Klimatstudenterna Sverige.

Slutligen vill vi rikta ett stort och varmt tack till alla engagerade studenter vid Lund som hjälpts åt att samla in namnunderskrifter. Det har verkligen varit inspirerande och hjälpt oss hålla drivet uppe. Och tack till alla som skrev under. Arbetet fortsätter.

Vänliga hälsningar,
Anny Bernholtz, Hanna Hasselqvist, Freddy Larsson, Wilhelm Wanecek